O rybách

Tradice rybníkářství v naší zemi sahá až do 15. století. To je významný fakt, který řadí naše rybníkářství na opravdu nejlepší a nejuznávanější v Evropě. Doba růstu sladkovodních ryb je několik let. Pro příklad tržní pstruh 0,3 kg roste 1rok, kapr 3 kg asi 3 roky a u ostatních ryb je rozmezí růstu zhruba stejné. Proto nelze ryby srovnávat s teplokrevnými jatečními zvířaty, která rostou nepoměrně kratší dobu. Tento příklad uvádím proto, jak opravdu náročná je práce našich rybníkářů, kteří od jikry v líhních přes plůdek dokážou několik let pečovat o ryby až do tržní velikosti, které se teprve dostanou na Váš stůl.

Ryby nerostou z vody, jak se někdy uvádí, ale komzumují zejména plankton, což jsou drobní živočichové, mnohdy pouhým okem nepostřehnutelní. A právě plankton je nejdůležitější složkou rybího potravinového řetězce, který se v rybách přetváří na tak důležité látky pro náš organismus. Přírůstky ryb závisí na příznivém období, což bývá jen několik měsíců v roce, kdy ryby přijímají potravu. Například hmotnost u kapra, který je naše nejvýznamnější ryba zejména na Vánoce ovlivňuje skutečnost, že jsou od října do prosince na sádkách, kde nepřijímají potravu a vylehčujé o 3-5 % hmotnosti a někdy i více.

Kdo jí ryby v každém čase, ten je zdráv a štíhlý v pase.


  Rybárna hradčany u Tišnova